DSL-logo

Markering og sletning af konkordanslinjer

Du kan give matchene i konkordansen egne markeringer. På denne måde kan du fx

Vi skelner mellem to typer for markeringer: mærker og annoteringer. I dette afsnit ser vi kun på mærker.

Markere match i konkordansen

Du markerer et match i konkordansen ved at give det et mærke. Mærker kan være et bogstav (A-Z) eller ciffer (0-9), og de vises ud for konkordanslinjerne i kolonnen til højre for konkordansen. Hvilke bogstaver eller cifre, du vil bruge til at markere bestemte egenskaber ved konkordanslinjen med, er op til dig. Fx kan du give gode eksempler et A som mærke og give forskellige betydninger af et ord cifrene 09. Der kan dog kun sættes ét mærke på hvert match. Sætter du et mærke på et match, der har et i forvejen, bliver det oprindelige erstattet af det nye.

Den følgende figur viser et lille udsnit af en konkordans på blad, hvor match i betydningen ‘tidsskrift’ er markeret med 1, mens 2 markerer match i betydningen ‘plantedel’. Læg mærke til, at tre linjer er blevet undertrykt.

Hvis dit match omfatter flere ord, knyttes mærket altid til hele matchet. For eksempel finder søgeudtrykket @reducere .*forbrug blandt andet matchet reducere bygningens energiforbrug i KORPUS-DK. Hvis du nu sætter et mærke, for eksempel E, ud for pågældende konkordanslinje, vedrører det kun dette match. I en efterfølgende søgning på $bygningens energiforbrug vil du se, at der ikke længere er et mærke ud for pågældende konkordanslinje, fordi reducere nu ikke længere er en del af matchet. Det samme gælder for eksempel for en efterfølgende søgning på reducere bygningens. Først når reducere bygningens energiforbrug matcher i sin helhed, vises mærket igen, uanset hvilket søgeudtryk der ellers medfører dette match.

OBS! Markeringer gemmes på din lokale computer. Derfor bør du altid arbejde med samme computer, når du bruger markeringer. Markeringer kan blive ugyldige i forbindelse med større korpusopdateringer.

Redaktion: Jørg Asmussen · 2018-06-28