DSL-logo

Annotere hurtigere i Repeat mode

Repeat mode er en hurtig metode til at annotere flere fund med samme tag. For at illustrere metoden vil vi annotere samtlige match i konkordansen med fundene i konstant bevægelse. Alle fund er præpositionsforbindelser med præpositionen i og får derfor tagget +præp-i. Selvom der kun er 40 eksempler i konkordansen, som vi skal forsyne med samme annotering, ville det være en noget omstændelig opgave at skulle skrive annoteringen så tit, hvis vi bruger standardmetoden, selvom autofuldførelsen hjælper lidt. Opgaven bliver lidt enklere, hvis du vælger Repeat mode som annoteringsmodus i stedet for standardindstillingen Append mode.

Sådan annoterer du i "Repeat mode":

  1. Annotér først et fund med de annotationer, du vil genbruge på flere følgende eksempler, i Append Mode. I dette tilfælde markerer du den første linje i konkordansen og annoterer den med +præp-i.
  2. Vælg herefter Repeat mode i rullemenuen over Add user tag-feltet som ny annoteringsmodus. Nu er listen med annotationerne grånet ud, og du kan hverken tilføje (append) eller slette annoteringer i annotationsfeltet.
  3. Ved hjælp af piletasterne eller ved hjælp af musen markerer du den næste konkordanslinje, der skal annoteres og taster retur. Herefter tilføjes de grånede annotationer fra listen automatisk til denne linjes match, allerede eksisterende annotationer for matchet bevares samtidig.

Når du på denne måde har annoteret hele konkordansen, kan du igen stille dig på eksemplet [Hun ville] være i konstant bevægelse. Du vil se, at der nu er knyttet tre annoteringer til matchet: to som vedrører bevægelse alene (+præp og forandring) og én, som vedrører hele matchet i konstant bevægelse. Det er således muligt at lave overlappende annoteringer og få vist dem alle, selvom de kun vedrører en del af matchet, jævnfør følgende figur:

Overlappende annotering

OBS! Annoteringer lægges ligesom mærker lokalt på din computer. Derfor bør du altid arbejde med samme maskine, hvis du skal bruge annoteringer.

Redaktion: Jørg Asmussen · 2018-06-28