DSL-logo

Sådan annoterer du

Som et eksempel på, hvordan man annoterer, vil vi prøve at annotere et antal forekomster af bevægelse (kun denne form) med de forskellige betydninger, dette ord kan have. Følgende figur viser de første ti linjer af en konkordans, sorteret på match, på søgeudtrykket bevægelse i KORPUS-DK:

Konkordans på 'bevægelse'

I det første eksempel [Hun ville] være i konstant bevægelse er der tale om en ikke-fysisk forandring, i det andet, Kontrolrummet, hvor hver eneste bevægelse på hotellet følges nøje, har vi en fysisk flytning af nogen eller noget, mens den sjette linje, Hvad vil Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse?, er et eksempel på bevægelse i betydningen organiseret bevægelse med en bestemt politisk, samfundsmæssig, religiøs e.l. målsætning. Vi vil oprette brugermarkeringerne forandring, flytning og organisation til disse tre betydninger. Det er i øvrigt ligegyldigt, om man bruger store eller små bogstaver, bare det gøres konsekvent, idet CoREST skelner mellem store og små bogstaver, så markeringen BRUGERANNOTERING er forskellig fra Brugerannotering, som er forskellig fra brugerannotering.

I det følgende gennemgås annoteringsprocessen for de 10 linjer i konkordansudsnittet vist i figuren ovenfor:

 1. Vi begynder med den første linje i konkordansen [Hun] Ville være i konstant bevægelse: Sørg for, at linjen er markeret som i illustrationen, ved at du for eksempel klikker på den. I brugerannoteringsfeltet indtaster du i feltet Add user tag forandring og taster herefter retur:
  Annotering 'forandring'
 2. Markér herefter anden konkordanslinje Kontrolrummet, hvor hver eneste bevægelse på hotellet følges nøje og indtast flytning i Add user tag-feltet, afslut med retur.
 3. Tredje linje før vi ser den næste bevægelse opad skal også annoteres med forandring, idet der her er tale om vekselkursændringer. På dette tidspunkt kender CoREST allerede annoteringen forandring og vil foreslå den i en lille pop-op-menu under indtastningen (husk at afslutte indtastningerne af annoteringer med tast på retur):
  Annotering 'forandring' popup
 4. der er lidt bevægelse annoteres med forandring.
 5. Vi skal finde ud af, hvordan vi skaber den bevægelse annoteres med organisation.
 6. Hvad vil Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse? annoteres med organisation.
 7. "reklamer" fra Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse annoteres med organisation.
 8. New Public Management-bevægelse annoteres med organisation.
 9. metaforen brobygning signalerer kontakt, bevægelse, sammenbinding annoteres med forandring.
 10. en bevægelse hen imod at belyse folks faktiske situation annoteres med forandring.

For hver annotering bliver der automatisk sat en lille stjerne i kolonnen til højre for konkordansen ud for den linje, som annoteringen vedrører. Stjernen viser kun, at pågældende match er annoteret, men ikke hvordan. Derfor skal du markere konkordanslinjen (klikke på den eller aktivere konkordansfeltet og rulle til den ønskede linje ved hjælp af piletasterne) for at se annoteringen i brugerannoteringsfeltet.

Til et match kan der sagtens knyttes flere forskellige annoteringer (mens der derimod kun kan være ét mærke knyttet til). For eksempel kan vi udvide vores annoteringer med en grammatisk oplysning om, hvorvidt bevægelse indgår i en styrelse i en præpositionsforbindelse (populært sagt: om der står en præposition et passende sted til venstre for). Hvis bevægelse optræder i en styrelse, annoterer vi det med +præp. I følgende eksempler fra konkordansudsnittet ovenfor optræder bevægelse i en præpositionsstyrelse:

Ud over at disse fund allerede er annoteret med en betydningskategori ovenfor, annoterer vi dem nu også med +præp. Følgende figur viser annoteringerne for det andet fund i konkordansudsnittet:

Grammatisk annotering

Du kan her se, at matchet bevægelse i eksemplet "reklamer" fra Danmarks Nationalsocialistiske Bevægelse er annoteret med taggene organisation og +præp. Du kan også se, at der i annoteringsfeltet til højre for hver annotering står selve matchet fra konkordansen, her "Bevægelse".

Med udgangspunkt i eksemplet [Hun] Ville være i konstant bevægelse vil vi nu udvide jagten efter forekomster af bevægelse. Eksemplet er interessant på grund af adjektivet konstant foran bevægelse – beskriver konstant især en konkret, fysisk bevægelse eller bevægelse som en ikke-fysisk forandringsproces?

Vi udfører en simpel søgning på $i konstant bevægelse i KORPUS-DK, som finder alle tekstsekvenser i korpus, som præcist matcher i konstant bevægelse. Søgningen vil tage cirka et halvt minut at udføre, da der er mange forekomster af i i korpus, og da søgehastigheden afhænger af antallet af forekomster af det hyppigste ord i søgeudtrykket. På det søgte udtryk $i konstant bevægelse er der 40 match i KORPUS-DK, herunder som forventet eksemplet [Hun] Ville være i konstant bevægelse fra før, som står omtrent midt i konkordansen. Selvom det ikke var matchet i konstant bevægelse, vi taggede ovenfor, men kun bevægelse, er der en stjerne til højre for konkordanslinjen, som betyder, at enten hele matchet eller en del af det er annoteret. Hvis du stiller markøren på pågældende linje, ser du, at der findes to annoteringer til matchet, +præp og flytning, men at disse dog kun vedrører "bevægelse" i matchet, jf. følgende figur:

Overlappende annotering

Annoteringen af i konstant bevægelse, som også kan ses blandt annoteringerne i figuren, beskrives nærmere i gennemgangen af en hurtigere måde at annotere på.

Tastaturgenveje ved annotering

Hvis annotationsfeltet er tomt og du taster retur, får konkordansområdet fokus. Hvis konkordansområdet har fokus og du taster CTRL-A, får annotationsfeltet fokus.

Redaktion: Jørg Asmussen · 2018-06-28