DSL-logo

Vise annoterede konkordanslinjer

Samtlige annoteringer, som du definerer under dit sproglige analysearbejde med konkordanser, samles i annoteringslisten som vist i følgende figur:

Liste over annoteringer

Listen er identisk med den, som bruges til at vise mærker med.

Redaktion: Jørg Asmussen · 2018-06-28