DSL-logo


Hvad er brugerannoteringer?

Annoteringer minder om mærker, dvs. selvvalgte bogstaver eller cifre, som du kan markere et match i en konkordanslinje med. På denne måde kan du bedre skelne de konkordanslinjer, der har noget tilfælles, fra de øvrige. Annoteringer er en mere avanceret måde at markere bestemte match på.

I de versioner af CoREST, som tillader brugerannoteringer, er der et fjerde felt, længst mod højre under konkordansområdet. I dette felt vises eventuelle brugerannoteringer, og her kan du også redigere brugerannoteringer. Er feltet tomt, ser det omtrent ud som i følgende figur:

Felt til annoteringer

Læs mere om, hvordan du

Redaktion: Jørg Asmussen · 2018-06-28