DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

COR.SEM 1.0

COR.SEM 1.0 er en leksikalsk semantisk resurse der er koblet til enten grundresursen COR eller COR.EXT. COR.SEM-resursen beskriver 34.000 danske lemmaers almensproglige betydninger, udtrykt ved hjælp af formaliserede værdier. Resursen er udarbejdet med udgangspunkt i en række oplysninger fra andre ordbøger: DanNet, Den Danske Ordbog, Det Danske FrameNet-leksikon, Det Danske Sentiment-leksikon samt Den Danske Begrebsordbog.

Download COR.SEM 1.0 som en tab-separeret liste her.

Beskrivelse: En detaljeret beskrivelse af resursen findes her.

COR.SEM er udviklet af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab og Center for Sprogteknologi, Københavns Universitet.

Teknisk Specifikation kan findes her.

Licens: CC0

Kontakt: Henvendelser vedr. COR.SEM kan stiles til: Sanni Nimb, Thomas Troelsgård