DSL-logo
Korpus · Ressourcer · Dokumentation

Sprogteknologiske ressourcer for dansk

🇩🇰 På denne side finder du en række sprogteknologiske ressourcer for dansk, fx korpusmateriale, ordlister, semantiske ressourcer og andre leksikalske data. Ressourcerne er udarbejdet og stillet til rådighed af Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.

Du skal være velkommen til at downloade ressourcer her fra sitet. Når du downloader og anvender ressourcer, accepterer du samtidig de brugsbetingelser, som gælder for hver enkelt ressource.

Du kan læse mere om hver enkelt ressource og dens brugsbetingelser ved at følge linkene fra den komplette oversigt nederst på denne side.

Language Technology Resources for Danish

🇬🇧 This site gives access to various language technology resources for Danish, e.g. corpus material, word lists, semantic resources, and other lexical data. The resources have been developed and are provided by the Society for Danish Language and Literature, DSL.

You are welcome to download the resources presented on this site. When downloading and using resources from this site, you accept the terms of use that apply to each resource.

Read more about the resources and the terms of use that apply, by following the links from the complete overview of resources below.

Oversigt over ressourcer / Overview of resources

🔒 = Kodeord påkrævet / Password required

1. Korpusressourcer / Corpus Resources

2. Leksikalske ressourcer / Lexical Resources

Korpusbaserede / Corpus-based

DDO-baserede / Based on The Danish Dictionary

Baseret på forskellige kilder / Based on various sources

3. Værktøjer / Tools