DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

Go to English version 🇬🇧

Fejlformer af danske ord

Ressourcen er udarbejdet af Thomas Troelsgaard, DSL. Senest opdateret august 2020.

Listen indeholder fejlformer relateret til Den Danske Ordbog på ordnet.dk. Den Danske Ordbog (DDO) beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag og opdateres løbende. Læs mere om DDO.

Indhold og format

Listen indeholder de fejlstavede former (af opslagsord og bøjningsformer), der registreres i forbindelse med redigeringen af DDO.

Listen er TAB-separeret og rummer to felter: fejlform (bøjningsform eller opslagsform) og korrekt opslagsform.

Hvis et ord har flere officielle stavemåder (dobbeltformer), anføres alle disse på opslagsformens plads, adskilt af semikolon.

Eksempler

Fejlform Korrekt(e) opslagsform(er)
klovnenumrets klovnenummer
klipsmaskinernes clipsemaskine;klipsemaskine

Den korrekte bøjningsform af klovnenumrets i eksemplerne ovenfor er klovnenummerets, og den korrekte bøjningsform af klipsmaskinernes er clipsemaskinernes el. klipsemaskinernes.

Forbehold

Listen er dateret, og dens former er baseret på DDO, som indholdet var på dateringstidspunktet, og som Dansk Sprognævns gældende normering var på samme tidspunkt. I forbindelse med senere opdateringer af Retskrivningsordbogen kan det derfor ske, at former anført som "korrekt opslagsform" ikke længere er i overensstemmelse med Retskrivningsordbogens regler, ligesom en form anført som "fejlform" kan blive normeret som officiel på et senere tidspunkt. Vi bestræber os på at opdatere DDO efter hver retskrivningsreform, og på at opdatere fejlformslisten efter hver ny udgave af DDO på nettet.

Listens indhold svarer ikke 1:1 til de fejlformer der kan søges på i Den Danske Ordbog på ordnet.dk, idet hjemmesidens søgefunktion desuden inddrager generelle regler for fejlstavning, slåfejl m.v.

Download

Før du downloader materialet, skal du acceptere betingelserne vedrørende ophavsret, brug og kreditering.


Misspelled word forms of Danish lemmas

Compiled by Thomas Troelsgaard, DSL. Last updated August 2020.

The list comprises common misspellings recorded in The Danish Dictionary at ordnet.dk. The Danish Dictionary (DDO) describes the vocabulary of modern Danish on the basis of a large text corpus.

Contents and format

The list contains misspellings (of headwords and inflected forms) that are recorded during the DDO editing process.

The list is TAB separated and has two columns: misspelled form and correct headword.

If a headword has more than one correct spelling, all headword spellings are provided in the second column, separated by semicolon(s).

Examples

Fejlform Korrekt(e) opslagsform(er)
klovnenumrets klovnenummer
klipsmaskinernes clipsemaskine;klipsemaskine

The correct form of klovnenumrets in the examples above is klovnenummerets and the correct form of klipsmaskinernes is clipsemaskinernes or klipsemaskinernes.

Notes

The list is date-stamped and its content relates to the DDO version and the official Danish standard orthography of that date. After later updates of the standard orthography, forms appearing as “correct headword” might no longer be correct, and, similarly, forms recorded as “misspellings” might actually be correct. Our aim is to revise DDO after changes in the official orthography, and to update the misspellings’ list accordingly.

The list does not include all misspellings that are searchable in the online version of DDO, as the website search function also makes use of general search algorithms.

Download

Before downloading this material, you must accept the conditions for copyright, use, and crediting that apply.