DSL-logo
Sprogteknologi // Language Technology

Go to English version 🇬🇧

Synonymer fra Den Danske Ordbog

Ressourcen er udarbejdet af Thomas Troelsgård, DSL.

Denne liste indeholder alle synonymer, der er beskrevet for lemmaer i Den Danske Ordbog, DDO, til og med juni 2018.

Tekstfilen indeholder linjer i følgende format:

lemma + TAB + kommasepareret liste af synonymer

Vær opmærksom på følgende:

Download

Før du downloader materialet, skal du acceptere betingelserne vedrørende ophavsret, brug og kreditering.


Synonyms from The Danish Dictionary

Compiled by Thomas Troelsgård, DSL.

This synonym list comprises synonyms for all lemmas in The Danish Dictionary (Den Danske Ordbog, DDO) as of June 2018.

The text file comprises lines of the following format:

headword + TAB + a comma-separated list of synonyms

Be aware of the following characteristics:

Download

Before downloading this material, you must accept the conditions for copyright, use, and crediting that apply.